دانلود رمان آفرت از سارا رایگان

دانلود رمان آفرت از سارا رایگان

- -

آفرت در زبان کردی به زیباترین نحو ممکن معنا شـده است
نه خانم است نه زنیکه نه ضعیفه نه زن
او را آفرت مـینامند به معنای آفریننده.
آفرت دختری از تبار نسل تافتـه جدا بافتـه است که در بدترین شرایط تـوانست خـودش را نجات بدهد و برای انتقام سر دوراهی قرار مـیگیرد،دختری که در حال وهوای اولین مرد زندگیش است ودر این مـیان مرد دیگری هم وارد زندگیش مـیشود رمان آفرت داستان چند زن ومرد را مـیگوییـد که هرکدام به نحوی به آفرت مربوط مـیشوند،جدال مـیان۳ضلع یک مثلث، افرت مغرور و در پی انتقام،ارژین پسری سخت وغیرقابل نفوذ،مسعود مردی که با عشق خـوب تا نکرد.
در این مـیان آفرت برای این انتقام مجبور به زندگی با مردی سرسخت مـیشود.

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات ۳۰۹

نویسنده رمان

دانلود رمان آفرت از سارا رایگان

هم اکنون کاملترین نسخه رمان آفرت را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه رمان آفرت ‌میباشد

قسمتی از رمان آفرت :
روبروی پنجره اتاق کارش ایستاده بود به بیرون نگاه میکرد ساعت از۱۲ظهر گذشته بودبود،اواسط اذر ماه بودو دانش اموزانی که از مدرسه خارج میشدند با همهمه و خنده های بلند به دنبال یکدیگر میدویدند دربین ان دانش اموزها نگاهش متوجه دختر دبیرستانی چاقی شدکه با همکالسیهایش صحبت میکرد چهره اش از فاصله طبقه پنجم به خوبی مشخص نبود اما جثه اش تلنگری بود برای یاد اوری خاطرات گذشته ….. وای مامان امروز خودمو وزن کردم۳کیلو کم کردم باورت میشه، مامان مریمش مثل همیشه که از دست رژیم های مختلف آفرت عصبی میشد گفت عزیزکم تو که چاق نیستی ماشاهلل قدت بلندواستخوان بندیت درشت چرا اینقدرخودت رو زجر میدی اما آفرت که گول حرفهای مادرش را نمیخورد تنها به وزن ایده ال رسیدن فکر میکرد ان ۳کیلو وزنی که کم کرده بود بیش از اندازه خوشحالش کرده بود طوری که میتوانست کل روز را فارغ از تمام مشکالت اطرافش خوشحال باشد اما تنها چندساعتی نگذشته بود که با پوزخند مسعود روبرو شد که با تمسخر گفت به نظرم ۳کیلو چاق شدی نه الغر،همین یک جمله کافی بود برای ۲۴ساعت گوشه گیریش دختر حاضر جوابی که هیچکس حریف زبانش نمیشد اما عجیب در برابر مسعود سکوت میکرد مگر….

برای خواندن ادامه آفرت , آن را دانلود کنید

دانلود رمان جدید آفرت از سارا رایگان

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 65
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.