دانلود رمان آوازه pdf از مریم سادات نیکنام با لینک مستقیم

دانلود رمان آوازه pdf از مریم سادات نیکنام با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان آوازه pdf از مریم سادات نیکنام با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم سادات نیکنام مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آوازه

برهان خستـه از کشمکش های موجود در خانواده راهی تـهران مـیشـه تا سر نوشت جدیـدی رو

برای خـودش رقم بزنه. مردی عاقل و تـوانمند که به سرعت پیشرفت مـیکنه و جایگـاه

خـودش بین رقبا پیـدا مـی کنه. ولی این وسط سر و کله ی زن جوانی پیـدا مـیشـه

که به کلی مسیر زندگی برهان رو تغییر مـیـده. زنی که پشت حضورش معمای

بزرگی خـوابیـده و برهان بایـد این معما رو حل کنه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شکیبا باش گیسوی پاییز

قسمت اول رمان آوازه

مقابل آینه ایستاد و شانه به موهایش کشیـد، کمـی بلند و نامنظم شـده بودند ، در اولی ن فرصت حتما

بایـد سرو سامان ی به اوضاعشان مـیـداد و به قولی ردی فشان مـی کرد

فرامرز کماکـان حرف مـی زد و بدون خستگی رو ی مغزش پی اده روی م یکرد

از داخل آینه نگـاهی به چهره ی خـونسرد و فک بدون خستگ ی اش انداخت

عجب استعدادی داشت؟ اگر این همه انرژی را جای دیگر و روی زمـینه ای دیگر صرف م یکرد بدون

شک دانشمندی، چهره ای ماندگـاری، استادی چیزی مـی شـدپاهایش را

به شکل ضربدری گذاشتـه، دست به سینه به دیوار پشت تکیه زده و مخاطبش را از پشت

سر مورد حمله قرار داده بود

نگـاهش را گرفت و به شانه ی داخل دستش داد

نه خیر، واجب بود که در اسرع وقت سری به آرایشگرش بزند و ترتی ب این همه بی نظم ی را بدهد،

این موها دیگر مو بشو نبود، بلند شـده بود و هیچ رقمه نظم نم ی گرفت

فرامرز نفس ی گرفت و سیخ ایستاد

_ خالصه که جونم برات بگـه ، آره داداش ! به قول بابا بزرگ خداب یامرزم “

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 35
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.