دانلود رمان ازدواج ممنوع از زهره دهنوی

دانلود رمان ازدواج ممنوع از زهره دهنوی

- -

داستان درمورد دختر باحالیه که سه تا دوست داره هم جنس و رنگ خـودش ازدواج ممنوعیای ما همـین طور که از اسمش معلومه از ازدواج فرار مـیکنن و دم در تله نمـی دهند خب..دوست داریـد بدونیـد بالاخره بخت این ازدواج ممنوعی ها باز مـیشـه یانه؟؟؟ اصلا ازدواج مـیکنن یا هم چنان ترشیـدن رو بر ازدواج ترجیح مـیـدن؟ مـیـدوونم خیلی کنجکـاو شـدیـد بدونیـد چه خبره پس با من همراه باشیـد….

  • نوع فایل PDF

نویسنده رمان

دانلود رمان ازدواج ممنوع pdf از زهره دهنوی لینک مستقـیم

دانلود رمان ازدواج ممنوع  برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهره دهنوی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/طنز

قسمتی رمان ازدواج ممنوع :

ﺳﺮﻡ ﺭﻭ ﺗﮑﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﺭﻓﺘﻢ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺴﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺳﭙﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺒﺮﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﯿﻦ ﯾﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯﺍﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﻭﻣﺪ ﺟﻠﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﻋﻘﺐ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﺵ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺧﯿﺮﻩ ﺭﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩ ﻣﺮﺩ:ﺗﻮ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻣﺎ؟ ﺑﻬﺶ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﺧﻤﺶ ﺭﻭ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ، ﮐﺪﻭﻡ ﺁﺷﯽ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﺵ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﻫﻮﻓﻒ ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ …

دانلود رمان جدید ایرانی ازدواج ممنوع از زهره دهنوی

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 5
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.