دانلود رمان این آقا پلیسه عشق منه pdf از مرضیه سادات موسوی با لینک مستقیم

دانلود رمان این آقا پلیسه عشق منه pdf از مرضیه سادات موسوی با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان این آقا پلیسه عشق منه pdf از مرضیه سادات موسوی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مرضیه سادات موسوی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان این آقا پلیسه عشق منه

در موردِ یه عشقه شیرینه… سروان مهسا معتمد…دختری که خیلــی زود عاشق مـیشـه..

سرگرد امـیر راد…مردی که تـو تصمـیمش مرددِ . هر دو در ماموریتی خارج از کشور عاشق مـیشند…

اما این امـیرِ که بایـد پا پیش بذاره و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان فتنه گر

قسمت اول رمان این آقا پلیسه عشق منه

دستامو کوبیـدم روی مـیز و با تمامھ تـوانم جـــــیــــــغ زدم-اخـــــــــــــــــــھ

چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جناب معتمد (پدره بنده) سریع از پشت مـیز خیز برداشت سمتھ من و دستاشو رو دھنم

گذاشت…

من- دمت مـیھاددمتمتـوبمفممسلا

باوجوده دستایھ بابا نمـی تـونستم حرف بزنم….

دست و پا زدن ھم فایـده ای نداشت چون بابا لجبازتر از این حرفا بود

پس بنابراین از حرکت ایستادم و با در موندگی و مظلومـیت تـو چشمایھ بابا خیره

شـدم…

بابا-مھسا،جانھ بابا جیغ نزن..تـوضیح مـیـدم.. تـوضیح مـیـدم….

سرمو تکون دادم،با تردیـد دستاشو برداشت..

نفس گرفتم تا دوباره جیغ بزنم ولی دلم سوخت…

در ضمن تـو اداره اصلا مناسب نبود واسھ لجبازی ھای من

بی حرف خـودمو پرت کردم رو کـاناپھ کنار مـیز بابا

بابا-دخترم مھسا

رومو ازش برگردوندم….

بھ سمتم قدم برداشت و با کلافگی نشست روی مبل کناری ام…

بابا-مھسا چرا درک نمـیکنی؟؟؟این ماموریت بھ نفعھ تـوعھ… سابقھ کـارت عالیھ ، ھمھ

ی اعضای دایره ھم تـو رو انتخاب کردن…

اخمامو کشیـدم تـو ھم-لعنت لعنت بابا چرا من؟؟؟؟؟؟؟مـگھ تاالان کھ ٤تاماموریت سخت

رو گذروندم بایـد ھمچیــــــــــــــــــــــــــن

ماموریتی بھم بدن؟؟؟؟؟تازه اونم خارج از کشور؟؟؟؟؟؟؟؟

بابا ھمونطور کھ دستشو رو شونم مـیذاشت گفت- دستھ من نبود وگرنھ…..

نزاشتم حرفش تموم بشھ…

ایستادم و پامو کوبیـدم بھ پام [احترام نظامـی]

با غم تـو صدام گفتم-کـاریھ کھ شـده بایـد بسوزمو بسازم…

اروم بھ سمت در قدم..

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 24
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.