دانلود رمان بت شکسته pdf از فاطمه رنجبر با لینک مستقیم

دانلود رمان بت شکسته pdf از فاطمه رنجبر با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان بت شکستـه pdf از فاطمه رنجبر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه رنجبر مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بت شکستـه

مـی شکنم همه چیز را خـود را تـو را هر چیز که مرا یاد تـو مـی اندازد

من شکستـه ام زخمـی ام تکیه نکن به من زخم هایم دلخراش است طاقتم را طاق مـی کند

حتی برای نوازش و مرهم هم کنارم نباش دور شو از من که من به خـود هم رحم نخـواهم کرد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عادلانه نیست فاطمه رنجبر

قسمت اول رمان بت شکستـه

سر درد امانش را بریـده بود کـالفه به دختر روبرویش نگـاه کرد و برای بار هزارم تکرار کرد

_برو کنار بذار رد شم داری عصبیم مـی کنی، چرا دست از سرم بر نمـی داری!؟ تا کی مـی خـوای آویزونم

باشی؟ نگـام کن، تـو من نه احساس پیـدا مـیشـه نه هیچ چیزی که بدردت بخـوره مثل اینکه یادت رفت با یه بت

روبرویی نه یه آدم خـودت روم این اسم رو گذاشتی یادتـه که؟

جانان ایستاد و در چشمانش خیره شـد چشمانی که مانند یخ بود هیچ حسی در آن دیـده نمـی شـد فقط نفرت

بود و نفرت بغضش را پایین داد و گفت:

_تا کی مـی خـوای از همه دور باشی؟ نگـام کن مهراد، فقط یکبار، برای یه لحظه بهم فکر کن

منم جانان همبازیه بچه گی هات یادتـه چقدر هوام رو داشتی،همش جلو همه مـی ایستادی بخاطر من یادتـه؟

دستش مشت شـد نفرت چشمانش تـه اعماق وجود را مـی سوزاند ولی این دخترک چشم آبی دست بردار نبود

با دقت به او نگـاه کرد دختر زیبایی بود چشمان آبی و کشیـده، ابرو های کوتاه گونه برجستـه، لب های کوچک

و بینی سرباال ترکیب صورتش ریز و زیبا بود ولی برای مهراد آن چیزی نبود که او مـی خـواست او هیچ …

 

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 57
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.