دانلود رمان ترنج و عطر بهار ترنج از سما جم

دانلود رمان ترنج و عطر بهار ترنج از سما جم

- -

داستان دختری‌ ا ست که در کودکی با دریافت تصویری بر پرده‌ی سفیـد ذهنش بزرگسالی مخدوشی برایش رقم خـورده و عزم آن دارد که با مهربان‌ترین همراه و همنوازش خـوش‌ترین لحظات را بر اریکه‌ی خیالش ثبت کند و آن که واقعیت این همراهی را به تـه خط مـی‌رساند ‌‌ همان اوست که…

  • نوع فایل PDF

نویسنده رمان

دانلود رمان ترنج و عطر بهار ترنج pdf از سما جم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سما جم مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

همـیشـه مـی‌دانستم که همراهی‌ات با آن عطر دلپذیر رویایی است که تنها مـی‌تـوان با خـود از آن یاد نمود. همـیشـه مـی‌دانستی که من تُرد‌تر از آنم که ندیـد‌‌ن‌هایت را بپذیریم و اگر نیایی و بر هیجان بی‌رنگ نگـاهم قدم نگذاری فرو خـواهم شکست. تـو نبودی و کسی آمد که بر جایگـاه خیالت نشست و سلطانی کرد و عطر ماندگـارت را شست و بهشت را بر من فرود آورد. تـو نبودی…

قسمت اول رمان ترنج و عطر بهار ترنج

»پاسخگوی پانصد و هفده« بفرماییـدکمک خانوم تـو رو خدا کمک الو الو صدام رو داریـدکمکم کنیـدعزیزم. خانوم. فکر کنم اشتباه گرفتیـد! به جای هشتبایـد پنج مـیزدیـد که به اورژانس وصل بشـه اینجا صد و هجدهه متـوجه ایـد خانوم صداش بریـده بریـده به گوشم مـیرسیـد . کمک کنیـد دستم حس نداره. کمک با خـودم گفتم: خدایا این دیگـه چیه عجب گرفتاری شـدم. حاال چی کـار بایـد بکنم صداش از تـه چاه مـیاومد یه طوری که انگـار گوشی تلفن ازش فاصله داره. سنش هم به نظر باال مـیرسیـد . خانوم گوش کنیـد الاقل بگیـد کجاییـد چه اتفاقـی براتـون افتاده صدای زمزمهی منقطعش خیلی بد به گوشم مـیرسیـد .قلبم درد مـی کنه.مـیتـونیـد آدرستـون رو بگیـد خیابون مقامـی کوچـه …

دانلود رمان فارسی رایگان pdf ترنج و عطر بهار ترنج از سما جم

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 32
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.