دانلود رمان تله ماه pdf از الف. کلانتری مستقیم

دانلود رمان تله ماه pdf از الف. کلانتری مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان تله ماه pdf از الف کلانتری مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الف کلانتری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تله ماه

نفس نفس مـی زد، خم شـد و دست روی زانوانش قرار داد

صدای قلبش در آن همهمه ی تاریکی، پر طنین بود جنگلی “

بی انتـها که به هر کجایش نگـاه مـی کرد، جز سیاهی و ظلمات

چیزی نمـی تـوانست ببیند به هر طرف مـی دویـد، باز به

مردابی مـی رسیـد که هوس بلعیـدن او را به سر داشت

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان تله ماه

نور ماه کـامل، فضا را روشن تر کرده بود سایه ی بلند قد مردی

را دیـد که پشت سرش ایستاده و صدایش آشناتر از هر

:آشنایی، کنار گوشش شنیـده مـی شـد

تا زنده ای، عذابت مـی دم تا زنده ای، داغ رو

دلت مـی ذارم که داغ رو دلم گذاشتی_

ترسیـد و روی زمـین نشست، زیر پایش خالی شـد و اسیر مرداب شـد

دست کمک سوی مرد دراز کرد اما قهقهه ی او،

سکوت جنگل را شکست لحظه به لحظه بیشتر در مرداب فرو مـیرفت و

هیچ گل نیلوفری هم نبود که دستاویزش کند و به

آن چنگ بزند

یمـین بیـدار شو_

با احساس لمس شـدن شانه اش، جیغی کشیـد و چشم باز کرد

دستش روی سینه و موهای پریشانش روی سر شانه هایش

ریختـه بود یک بار پلک زد تا به فضای تاریک اتاق عادت کند

ناله اش به نفس های منقطع کشیـده شـد و احساس سرما

به تمام تنش رسیـد

دانه های ریز عرق روی پیشانی اش نشستـه بود و هنوز هم در

عوالم خـودش به سر مـی برد دست او که روی شانه اش

نشست و نفس های گرمش، روی پوست گردنش

را نوازش داد؛ آب دهانش را به زحمت فرو برد

ناله مـی کردی، خـواب دیـدی؟ستش….

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 46
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.