دانلود رمان جهان آلوده خواب است از بهاره غفرانی

دانلود رمان جهان آلوده خواب است از بهاره غفرانی

-

ندا در اثر صانحه ای پدر و مادرش را از دست مـی دهد و خـودش دچار فراموشی مـی شود و با خانواده دایی اش زندگی مـی کند، کیهان پسردایی اش او را متقاعد مـی کند که نامزد بوده اند اما ندا با خـواب هایی که مـی بیند به دنبال واقعیت...

  • نوع فایل PDF

نویسنده رمان

دانلود رمان جهان آلوده خـواب است pdf از بهاره غفرانی با لینک مستقـیم

دانلود رمان جهان آلوده خواب است برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بهاره غفرانی مـیباشـد

قسمت رمان جهان آلوده خواب است :

انگشت سبابه اش را به سمت برنده ی مسابقه ی کـارتینگ گرفت و همانطورکه سیگـار را گوشـه ی لبهایش نگـه داشتـه بود، گفت: اونو نگـاه یکی از بی غمترین آدمای دنیاست مفت خـور نفهم پوزخندی زده و چپ چپ و با تمسخر نگـاهش کردم یک شلوار جین رنگ رو رفتـه و تیشرتی ساده به تن داشت و موهای کدر و نامرتبش هم  روی پیشانی اش رها شـده بود تـو از کجا مـیـدونی مفتخـوره و غم و غصه نداره؟ حین این که با چشمانی تیز شـده به برنده زل زده بود، سیگـار را بین انگشتانش گرفت و دودش را به هوا فرستاد معلومه دیگـه الاغ اینجور آدما رو با یه نگـاه مـیشـه تشخیص داد چینی به بینی داده و سر به افسوس جنباندم: هزار بار گفتم جلوی این کـافه ی کوفتی سیگـار نکش دوست داری خانم رسولی ببینه و بیرونم کنه؟ سیگـار را زمـین انداخت و زیر پایش له کرد ول کن این حرفا رو امروز دم صبح که زدی بیرون، صاحبخـونه اومد برام شاخ و شونه کشیـد برنامه ات چیه؟ لنگـه ابرویی بالا انداختم و با کراهت نگـاهش کردم: برنامه ی من چیه؟! این ماه کرایه خـونه رو تـو بایـد اِخ مـیکردی شازده؛ نه من اخمهایش در هم رفت و صدایش را باال برد:د چرا حرف مفت مـیزنی؟ مـگـه ندیـدی …

دانلود رمان pdf جهان آلوده خواب است از بهاره غفرانی

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 63
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.