دانلود رمان حاملگی اجباری pdf ویدا دهداری با لینک مستقیم (آوا و رایان)

دانلود رمان حاملگی اجباری pdf ویدا دهداری با لینک مستقیم (آوا و رایان)

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان حاملگی اجباری pdf ویـدا دهداری با لینک مستقـیم

بصورت کـاملا رایگـان برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ویـدا دهداری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان

آوایی که اینقدر شاد و سر زندست که همه با دیـدنش به وجد مـیان…

این آوا خانم قصه ی ما با دوتا از دوستاش به اسم سارا و سحر جاهایی مـیرن که

همزمان با اونا سه تا پسر,دیگـه هم هستن.. کل کل های این سه تا تا جایی که ادامه پیـدا مـیکنه که…

این سه تا پسر هم دستـه کمـی از اونا نداشتن.. مخصوصا این آقا رایان اخمو ولی مهربون..

بعد از مدت ها آوا متـوجه مـیشـه که رایان همون..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکـار هات من

دانلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان خط و نشان

قسمتی از رمان

با التماس و خـواهش و بغض گفتم :

_ تـورو خدا مـیشـه بگی چتـه ؟

چنان مرا به خـود چسباند و و دستش حصار تنم بود که مرا به

خـود فشار و لحن خماری که اولی ن بار م یـدیم زمزمه کرد :

_ یعنی نمـیـدونی چمه ؟

آب دهنم را با هر جان کندنی بود قورت دادم و با گریه که دیگر

اصلا نمـیتـوانستم کنترلش کنم با ترس درحالی که نگـاهم را از

نگـاه پر از نیازش مـیـدزدیـدم گفتم :

_ ما همش سه روزه با هم آشنا شـدیم

نذاشت ادامه بدم کمـی با لحن خشنی گفت :

_ آره مـگـه نمـیخـوای ا ین رابطه و دوستی عمـیق بشـه؟

واقعا وحشت بی سابقه ای به قلبم چنگ زد و نتـوانستم حرفش

را عمـیقا هلاجی کنم و یا ترسیـدم که با ترس و لرز زمزمه کردم:

_ رایان منظورت چیه ؟

پوزخندی زد اینبار و نگـاهش را به خـودم نتـوانستم درست تفک یک

کنم چه حسی را در بر گرفتـه بود که گفت :

_ خـوب مـیـدونی که منظورم چ یه ؟

تمام ترسی که در خـود سراغ داشتم نگـاهش کردم که گفت :

_ بایـد برای تداوم دوستیمون منو …

نذاشتم حرف بزنه که با تتـه پتـه گفتم :

 

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 68
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.