دانلود رمان حرارت تنت pdf از ک.شاهین فر با لینک مستقیم

دانلود رمان حرارت تنت pdf از ک.شاهین فر با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان حرارت تنت pdf از ک.شاهین فر با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ک.شاهین فر مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

نفس نفس مـی زنم. تـوجهش سمت دیوار جلب مـیشـه و یه قدم جلو مـیاد … ترسیـده تر، هر دو دستم رو جلوی دهنم مـیذارم
و تکیه م رو به دیوار مـیزنم .. چسبیـدن رژ لبم به کف دستم رو حس مـیکنم … کمر لختم سردی دیوار سنگی سفیـد رنگ
رو لمس مـیکنه و بدتر لرز مـیکنم … من این لباس عروس رو حتی ندیـده بودم و آسو انتخابش کرده بود … آسو ؟ نگرانشم
و اشک از گوشـه ی چشمم سُر مـیخـوره …
دلنگرون باز از گوشـه ی دیوار نگـاه مـیکنم و مـیبینمشون … یکی از نوچه ها به سمت اون یکی برمـیگرده و داد مـیزنه :
کـاظم برو اونور ، تـوله سگ در بره شبمون صبح نرسیـده ریقه رحمت باس سر بکشیم !
دلم براشون مـیسوزه… اونام مامور شـدن و معذور اما من نمـی تـونم … نمـیشـه … نمـیشـه که برگردم و عروس این مجلس
باشم … صدای جیغ و سوت مـیاد … برمـیگردم!
یه ماشین عروس شاسی بلند سفیـد رنگ که پشت سرش یه ماشین کوپه ی قرمز رنگ و چند تا پسرن … این ساختمون
به جز ما چند تا مراسم دیگـه هم داره … گریه م گرفتـه … مامان گفتـه بود بایـد جای آبرومندانه باشـه و مردکه بی شرف

»»»»» دانلود رمان «««««

    • 0
    • 3
    رمان های مشابه

    بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.