دانلود رمان راننده سرویس جذاب من

دانلود رمان راننده سرویس جذاب من

-

سینا مرد متاهل و هو*س بازی ست که راننده سرویس دختربچه هاست، سینا چشمش بدنبال دختربچه ای بنام یامور هست و در این بین اتفاقای میفته که در ادامه داستان متوجه میشد…

  • نوع فایل PDF
  • تعداد صفحات 856

دانلود رمان راننده سرویس جذاب من

هم اکنون کاملترین نسخه راننده سرویس جذاب من را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه راننده سرویس جذاب من میباشد

قسمتی از رمان راننده سرویس جذاب من:

نگاهی به بچه ها انداختم دونه دونه از ماشین پیاده شدن و حالا من موندم و یامور کوچولو با اون رو*نای تپلش . خونه ش دورتر از بقیه بچه ها بود…ماشینو به حرکت در اوردم در
همون حالت نگاهی بهش انداختم _خوبی عمو جون؟ شروع کرد به تکون دادن مقنعه ش :نه خیلی گرمه _خب اگه میخوای تا میرسیم ما*نتو*تو دربیار …
از خدا خواسته هم ما*نتو و هم مقعنه شو دراورد تازه یازده سالش شده بود و کمی هیکلش درشت شده بود برای همین زیر تا*ب سفید رنگ کمی سی*نه های برامد*ش معلوم بود. اب دهنمو پرصدا قورت دادم.کمی تحر*یک شدم و بلند شدن مردو*نه مو حس میکردم با دستم مرد*و*نه مو جابه جا کردم و دستمو رو رونها*ش گذاشتم
چه رون*های تپلی داری !– نخودی خندید : عمو
– جونم؟– نگاه لیمو دراوردم
– با این حرفش چشمام برقی زد و نگاهی بهشون انداختم– جون بابا نشونم میدی ببینم خوشگله ؟
– اخه مامانم گفته به کسی نشون ندم !ماشین رو تو یه کوچه خلوت نگهداشتم
– ااا من که کسی نیستم من عموتم و یه ساله راننده سرویست
سرشو با تردید تکون داد و من من کنان گفت : قول میدی به مادرم نگی که نشونت دادم ؟؟– قول میدم
سریع لبا*سشو بالا زد و با دیدن سی*نه هاش چشمام گرد شد و چند بار پشت سر هم پلک زدم ناباور سرمو تکون دادم
تازه نوکش جوونه زده بود و حسابی خوشگل بود… دستمو جلو بردم …

دانلود رمان راننده سرویس جذاب من

لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایش داده میشود

قیمت : 18 هزارتومان

شماره پشتیبانی09336284240

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 701
رمان های مشابه

دیدگاه کاربران