دانلود رمان روز را بلندتر می خواهم pdf از رهایش با لینک مستقیم

دانلود رمان روز را بلندتر می خواهم pdf از رهایش با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان روز را بلندتر مـی خـواهم pdf از رهایش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رهایش مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان روز را بلندتر مـی خـواهم

داستان زندگی یه نفره، کسی که شایـد و در ظاهر یه زندگی عادی، با بالا و پایین های معمولی

با تلاش های روتین برای امروز رو به فردا رسوندن، برای گذر از فراز و نشیب های روزگـار رو از سر

مـی گذرونه اما همـیشـه وقتی گذشتـه و آینده یه جایی تـوی حال بهم مـی رسن، واکنش های

متفاوتی رو ایجاد مـی کنن. احساسات مختلف، برخـوردهای متغیر، نتیجه گیری های متفاوت

دامون هست و روزگـارش، روزگـار گذشتـه و حالش و از همه مهمتر آینده اش…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پنجره ها مـی مـیمـیرند رهایش

قسمت اول رمان روز را بلندتر مـی خـواهم

درست شـد؟:

مـی شـه
اميد به خدا مطمئنی؟:

اوؾ مـی شـه انقدر نری و نيای؟

يه چيزی حدود يک ساعت و نيمه سرت اون تـوِا:

خب باشـه مـگـه سرم تـو حفره های ممنوعه ی تـوِا که شاکی هستی

برو يه ساعت و نيم ديگـه بيا صحيح و سالم تحويلش

بگير برو برو من تـو رو يه ساعت و نيم دور و بر خـودم نبينم

 باشـه، پس من مـی رم لباسهامو بشورم و:

برگشتم سمتش و با چشمهای گرد شـده و ابروهای درهم زل زدم

بهش همون جوری که انگشت اشاره اش رو مـی ماليد به

چونه اش گفت: خب اميدی به درست شـدن اين ماشين ندارم

از جام بلند شـدم، دستـهامو گذاشتم رو شونه هاش و همون جوری

که به سمت ورودی آشپزخـونه هلش مـی دادم گفتم: برو تا

سر کوچه و برگرد، صدای نخراشيده ی نتراشيده ی

اين ؼارؼارک تـو اين خـونه طنين انداز مـی شـه بدو

بدی اين آشپزخـونه های مدرن همينه ديگـه در نداره در داشتـه باشـه

تيپا مـی زنی در …

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 22
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.