دانلود رمان رژ لب قرمز

دانلود رمان رژ لب قرمز

یه دختر که بعد از فوت پدرش که تنها حامی و پشت و پناهش بوده دنبال کار می‌گرده، وارد یه شرکت میشه که رئیسش یه آدم به ظاهر مذهبیه میشه.ماجرا از اونجا شروع میشه که رئیسش بهش پیشنهاد میده هم خوابش بشه، دختر هم از سر ناچاری قبول می‌کنه اما ماجرا تنها به اینجا ختم نمیشه،مسیر زندگی دختر ما اونجا سخت میشه کهـ یه نفر وارد زندگیش میشه، یه نفر که…

  • نوع فایل PDF
  • تعداد صفحات 500

دانلود رمان رژ لب قرمز

هم اکنون کاملترین نسخه رمان رژ لب قرمز را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه رژ لب قرمز میباشد

خلاصه رمان رژ لب قرمز:

دست زد و به صورت تشویقی گفت:“ زود باش لخ*ت شو دیگه چرا معطلی؟ این همه خرجت نکردم که وسط خونه وایسی و عین دیونه ها بهم نگاه کنی.“به هیکل گرد و بد ترکیب چاقش نگاه کردم. یعنی قرار بود اولین رابط*ه ام رو با این پیرمرد تجربه کنم؟با دست های لرزونم مانت*وم رو در آوردم و با تیشرت سفید روبه روش ایستادم.وقتی دید آبی از من گرم نمیشه خودش بلند شد تا دست به کار بشه.بغلم کرد و درحالی که به زور من رو به خودش فشار میداد تیشرتم رو بیرون آورد. سرم رو بالا آورد و ل*ب هاش رو روی ل*ب هام گذاشت.تیزی ریش های بلندش باعث شد صورتم به خارش بی افته.حالم داشت از بوی گند سیگاری که کشیده بود بهم میخورد. دیگه داشتم خفه میشدم اینقدر که من رو به خودش فشار داد.بند ســوتی*نم رو باز کرد و سیـ*ـنه های کوچیکم رو توی مشتش فشار داد. از درد صورتم در هم شد اما چون ل*ب هام با ل*ب هاش قفل شده بود نمیشد چیزی بگم.خودش رو عقب کشید و با لبخند چندشی که به لب داشت گفت:“ زود باش که این بدن س*فید و بی نقصی که داری از خود بی خودم کرده.“برای وقت تلف کردن گفتم:“ آخه اینجا؟“-پس کجا؟-حداقل بریم تو اتاق روی تخت….

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 397
رمان های مشابه

دیدگاه کاربران