دانلود رمان ریشه در حسرت pdf از نیایش یوسفی با لینک مستقیم

دانلود رمان ریشه در حسرت pdf از نیایش یوسفی با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان ریشـه در حسرت pdf از نیایش یوسفی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رماننیایش یوسفی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان ریشـه در حسرت

این داستان روایتگر زندگی دختری زیبا به نام رویاست که فراز و نشیب‌های زیادی

در زندگی‌اش رُخ مـی‌دهد دختری از خانواده‌ای متعصب و متدین که به دست یکی

از تبهکـارهای بنام دزدیـده مـی‌شود و بارها ترس ریختن آبرویش را تجربه مـی‌کند

روزگـار، دخترک داستان ما را در مسیر جدیـدی قرار مـی‌دهد؛

اما بایـد دیـد در آخر این بازی سخت، پایان خـوشی برای

دختر قصه ما رقم مـی‌خـورد و یا رویای قصه‌ی ما بایـد از تلخی آن کـام بگیرد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نفوذی نیایش یوسفی

قسمت اول رمان ریشـه در حسرت

شمارش معکوس روز، کمکم به صدا درآمد و ماه خـود را

برای خـودنمایی در آسمان شـهر با آن خانههای آجری که

مردمانش غافل از زحمت خـورشیـد و ماهش بودند، آماده مـیساخت

هر چند هنوز خـورشیـد گرمای خـود را از زمـین دریغ نمـیکرد و

گویی مـیخـواست بذرِ گرمایش را در دل آجرهای آن شـهر

بنشاند، دختری زیبا که از خشم، چشمان آبیرنگش و

حشیتر از همـیشـه شـده بودند، با قدمهای بلند از آن خانه که بر

محیطش شیطان غلبه کرده بود، خارج مـیشود

نفسهای عمـیقـی که مـیکشیـد هم نمـیتـوانست از شـدت عصبانیتش کم

کند نتیجهی دروغگفتن به آقاجانش چه شـد

دیـدن شیطانهایی که در هم مـیآمـیختند

قدم تند کرد و درحالی که دست خـواهرش را در دست

گرفتـه بود، وارد کوچه شـد نگـاهی به اطراف انداخت گویی

خانههای سربهفلککشیـدهی آن منطقه نفس از او مـیگرفت

از عصبانیت مـیلرزیـد و کنترلی روی اعصابش نداشت با

همان چهرهی غضبآلود سوی مـینا برگشت:

 بیشعور اون همه اصرارت برای اومدنم به اینجا فقط دیـدن آشغاالی تـوی اون خـونه بود

با دست به در بزرگ مشکی پشت سرش که چند لحظه قبل از

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 46
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.