دانلود رمان زندانی در قلب تو از زهرا جعفری

دانلود رمان زندانی در قلب تو از زهرا جعفری

-

من درسا هستم…دختری که در سن شش سالگی خانواده‌ی خـود را از دست دادم و با عمه‌ام زندگی مـی‌کنم. یه روز اتفاقـی وقتی از خـواب بیـدار شـدم خـودم را در آغوش بزرگ‌ترین آرتیست ایران پیـدا کردم. از اون روز به بعد مجبور شـدم بشم نامزد صوریِ اون بشم. از اون روز به بعد کَل کَل های من و او شروع شـد و نفهمـیـدم کی عاشقش شـدم. اما انگـار اون دوستم نداشت…

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات 96

نویسنده رمان

دانلود رمان زندانی در قلب تو از زهرا جعفری

هم اکنون کاملترین نسخه رمان زندانی در قلب تو را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه رمان زندانی در قلب تو ‌میباشد

قسمتی از رمان زندانی در قلب تو :
شب بساطش را پهن کرده بود. به تابستان نزدیک می‌شدیم و هوا گرمای خود را به ما هدیه داده بود.
این هوا جان می‌داد برای خوابیدن در فضای باز ؛ برای همین با تینا که از بهترین دوستانم و هم خانه‌ام بود، به پشت بام خانه آمده‌بودیم و بساط رخت خواب را باز کردیم.
کنار هم دراز کشیده بودیم و به آسمانی که ستاره‌هایش چشمک می‌زدند ، نگاه می‌کردیم.
تینا گفت: درسا؛ خیلی خوش حالی نه؟
لبخندی زدم و گفتم: خیلی تینا. بلاخره به آرزوم رسیدم.بورسیه گرفتم!
تینا با لحنی غمگین گفت: خوش حالم برات ولی اگه تو بری دلم برات تنگ میشه.
لبخند شیرینی زدم.
– آی آی تینا خانم…نگران نباش عزیزم. کاری می‌کنم که هیچ وقت دلتنگ نشی.
تینا با کنجکاوری پرسید:
– چه‌کاری؟!
به طرفش خم شدم و دست هایم را زیر سرم گذاشتم.
– مثلا هر روز باهات تماس تصویری می‌گیرم.
تینا سرش را تکان داد و نگاهش را به آسمان دوخت.
– از هیچی بهتره. اما…اگه تو بری نجمه جون هم همراهت میاد؛ منم که خودت می‌دونی نمی‌تونم بیام همراهتون. خیلی تنها می‌شم درسا.
بغض تینا ناراحتم کرد. ناخودآگاه من هم بغض کردم.تحمل ناراحتی تینا را نداشتم.
خودم را به تینا رساندم و او را در آغوش کشیدم.
– تینا. بغض نکن.به خدا گریم می‌گیره و نمی‌رم!
تینا که قطره‌ایی اشک روی گونه‌هایش ریخته بود را پاک کرد و سریع به سمتم برگشت و گفت: تو باید به آرزوت برسی درسا.حرف از نرفتن نزن.
لبخند کوتاهی زدم و گفتم: پس ناراحت نباش.

برای خواندن ادامه زندانی در قلب تو , آن را دانلود کنید

دانلود رمان زندانی در قلب تو از زهرا جعفری

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 131
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.