دانلود رمان سرگشته ی ناز pdf از malihe.jalilavi با لینک مستقیم

دانلود رمان سرگشته ی ناز pdf از malihe.jalilavi با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان سرگشتـه ی ناز pdf از malihe.jalilavi با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان malihe.jalilavi مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/کلکلی/اجتماعی

خلاصه رمان سرگشتـه ی ناز

نازلی تبریزی دختریست درد کشیـده که تصور مـی کند حتی خدا هم فراموشش کرده است.

با بازگشت غریبه ای آشنا به زندگی تاریکش این تاریکی فزونی مـی یابد و گذشتـه ی

همـیشـه مجسم برای نازلی قصه مجسم تر مـی شود.

حال این بازگشت قرار است پیامدهایی به دنبال داشتـه باشـد..!

پیامدهایی از تلخی و شیرینی.. از غم و شادی.. از عشق و عشق و در آخر عشق…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق یخ زده

قسمت اول رمان سرگشتـه ی ناز

کرایه ی راننده ی تاکسی را پرداختم و با لبخندی که از

سر صبح روی لب هایم نشستـه کلیـد درب را از کیفِ

سنتی ام خارج کردم.

درِ زنگ زده قـیژی کرد و باز شـد و من همـیشـه سرِ این قـیژ قـیژ غر زده ام.

لبخندم روی لبم است و امروز روزِ دل انگیزی بود.. هوای پاک..

خبرهای خـوب.. دیـدنِ استاد شاکر و مقبول واقع

شـدن پایان نامه ام.. خـوشحالم! و این کمـی عجیب است.

خصوصاً با اوضاعِ آخری که پیش آمده.

همـین طور که مسیر باغ را طی مـی کردم چشمم به اتـومبیلی

ناشناس و مشکی افتاد که در باغ پارک شـده بود.

این روزها اتفاقات نادر در این خانه زیاد مـی افتد. تا

به حال این ساعت مهمانِ غریبه ای نداشتـه ایم!

با تعجب از اتـومبیل نگـاه گرفتم و به سمت ساختمان قدم برداشتم.

کـالج های نارنجی ام را در ایوان درآوردم و هنگـامـی که

وارد خانه شـدم با دیـدن سکوت محض سالن به غیر عادی

بودن جو خانه پی بردم.

با تعجب بیشتری سرسرای کوتاه را طی کردم و مامان گـالبتـون و

خاله مریم گریان که دم اتاقِ آغا* تجمع کرده اند

را دیـدم. نمـی دانم چرا….

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 32
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.