دانلود رمان سولمیت pdf از فاطمه بایرام زاده با لینک مستقیم

دانلود رمان سولمیت pdf از فاطمه بایرام زاده با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان سولمـیت pdf از فاطمه بایرام زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه بایرام زاده مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان سولمـیت

سولمـیت،روح دو انسانی که در بهشت به هم گره خـورده این دو روح جدانشـدنی ولی با دو

شخصیت کـامال متضاد طی حوادث ناخـوشایندی با هم آشنا مـیشوند ولی عالقه ای به هم

ندارند حسی که بین این دو نفر است فقط عشق نیست احساسی است که بایـد لحظه لحظه ی

زندگیشان را با هم ز ندگی کنند و هر احساسی که یکی تجربه مـیکند به ناچار بایـد دیگری هم تجربه

کند چه شیرین و..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان سولمـیت

بابا مـی خـوای گوشی رو بدم زنگ بزن ببین آنتن درست شـده یا نه؟ اینطوری صدا مـیکنی عمرا اگـه

بشنوه
از روی لبه ی انتـهایی پشت بوم بلند مـی شم و روی لبه به سمت بابام حرکت مـی کنم با انتظار اینکه

از پشت بوم سه طبقه باالتر صداشو بشنوه کج لبخندی مـی زنم و گوشی رو سمتش مـی گیرم

بابا یه لحظه گوشی رو بده یادم رفتـه بود شارژ بخرم با شنیـدن صدایی چشمام

به اندازه ی دو برابر حالت عادی گشاد مـی شن همزمان با باال رفتن

ابروهام از حس همزمان تعجب و ترس گوشی شارژ شـده رو سمت بابام مـی گیرم انقدر، درگیر آنتن

بود که به نظر صدا رو نشنیـده بود بی هیچ دلیلی، لب هام به پرسیـدن سوال اینکه” بابا تـو صدا

نشنیـدی” باز نشـد صدا از لبه ای که روش نشستـه بودم اومد

آنتن درست شـد تـو نمـی خـوای بیای؟

چشمام که یک دقـیقه ای مـی شـد از تعجب و ترس باز مونده بود به بابام که گوشی به دست به سمت

در پشت بوم مـی رفت چرخیـد

آهان باشـه

دوباره مکث این حسی که االن داشتم بی….

»»»»» دانلود رمان «««««

    • 0
    • 3
    رمان های مشابه

    بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.