دانلود رمان شخصیتی که نداشتم pdf از راضیه خیرآبادی مستقیم

دانلود رمان شخصیتی که نداشتم pdf از راضیه خیرآبادی مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان شخصیتی که نداشتم pdf از راضیه خیرآبادی مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان راضیه خیرآبادی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان شخصیتی که نداشتم

یه کیک صورتی که روبان قرمز دورش پی چیـده شـده بود

و به سادگ ی روش نوشتـه شـده بود :

دنیزعزیزم تـولدت مبارک

و دوست هام که دورم جمع شـده بودن و با

خنده رو لب هاشون برام دست مـیزدن…

سر ذوق اومدم و هر کدوم که نزدیک تر بودن رو تـو

آغوشم م ی گرفتم و بوسشون مـی کردم

چشمم به خانم سلطان ی که پشت بچه ها با روی

خندونش ایستاده بود و نگـاهم مـی کرد افتاد، شک

ندارم این سوپرایز فقط مـی تـونه کـار اون باشـه..

پا تند کردم به سمتش و بی مکث تـو آغوشم گرفتمش

تـولدت مبارک عزیزم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بگذر از جانم راضیه خیرآبادی

قسمت اول رمان شخصیتی که نداشتم

سرمو بلند کردم یه نگـاه قدر شناسانه بهش کردم و بوسیـدمش
-ممنونم ازتـون

-از بچه ها متشکر باش اون ها خ یلی دوست دارن

خانم سلطانی منو چرخـود سمت بچه ها و بلند گفت:

-بچه ها تـولدت مبارک بخـونیم براش؟

همه شروع کردن به خـوندن و خانم سلطان ی منو سمت ک یک برد

قبل از فوت کردن شمع تـولد ۱۸ سالگیم، یه آرزو کردم…

یه آرزو از تـه دلم

خدایا به من قدرت بده تا محکم باشم برای تنها زندگ ی کردن

هنوز دود شمع فوت شـده ام از بین نرفتـه بود که در باز شـد…

-دنیز بیا پیش خانم مهدوی

سکوتی که دورم پر شـد، نشونه این بود که همه

مـی دونستن وقتـه رفتن منم رسیـده…

با بغض یه تکه خ یلی کوچیک از کی کم رو تـو دهنم گذاشتم…

این شیری نی، مزه ک یک های سال های پیشم رو نم ی

داد انگـار چاشن ی تنها شـدن رو بهش اضافه…

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 38
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.