دانلود رمان صوفیا pdf از فاطمه هاشم پور با لینک مستقیم

دانلود رمان صوفیا pdf از فاطمه هاشم پور با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان صوفیا pdf از فاطمه هاشم پور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه هاشم پور مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/ازدواج اجباری

خلاصه رمان صوفیا

صوفیا دختر تاجر بزرگ روس که برای زنده موندن سر از ایران در مـیاره ولی وقتی به ایران مـیرسه

گرفتار خانی مـیشـه که مجبور مـیشـه باهاش ازدواج کنه..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان انتقام زیبا

قسمت اول رمان صوفیا

با بغض و چونه لرزون گفتم اومدی تنم به تاراج ببر ی ؟ من دیگـه چیزی

واسه از دست دادن ندارم ، دست های لرزونم شروع به باز کردن دکمه

های لباسم کرد ادامه دادم بیا بهم تجاوز کن به تنمم دست درازی کن اما

اینو یادت باشـه یه روز از سمت کشورم خانوادم مـیان سراغم اونوقت

ازت نمـیگذرم االن غریب گیر اوردی ، با نفس ها ی بلند و قطع شـده داد

زدم همتـون غریب و بی کس گی ر اوردین اما یه روز انتقام خـون بابامو

ازتـون مـیگیرم خان من ازت نمـیگذرم از هیچکدومتـون نمـیگذرم !! بدون

هیچ عکس العملی با نگـاهی خ یره و سنگین نشستـه رو صندلی سلطنت یش

نظاره گرم بود گویا داشت نمایش مسخره و حوصله سر بر ی مـیـدیـد با

دست اشاره کرد برم سمتش ترسیـده نگـاهش کردم با صدای سردش گفت

بیا جلو ! صدام قطع شـد و پاهام چسب یـد به زمـین با چونه لرزون و

چشمهای پراز ترس بهش خیره شـدم حق داشتم بترسم و جلو نرم کی بود

که از قاتل پدرش نترسه؟! چشماشو جمع کرد گفت مـیترسی ؟ با سکوتم

از جاش بلند شـد و به سمتم قدم برداشت با هر قدمش به سمتم ضربان

قلبم تـو سینه ام محکم تر م یتپیـد نزدیک شـد و تار موی طالییمو تـو دستش

گرفت گفت تـو رو چه حسابی دور برداشتی ؟ بی حرف نگـاهش کردم که

ادامه داد پشتت به چی..

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 51
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.