دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور از atena.r narges.k

دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور از atena.r narges.k

-

تق تق تق تق بیـدار نمـیشی ساعت ۰۰:۷ شـداااا شایلین: اااه اگـه گذاشتی یه روز کپه مرگمو بزارم؟ نفس: بلند شو تا نیومدم لهت کنم .تا ۵ دقـیقه دیگـه از اتاق شستـه رفتـه شـده مـیای بیرون شیر فهم شـد؟؟؟؟ شایلین: سگ پاچه گیر خر نفهم االغ نفس: اوووووومدی؟؟ یهو در باز شـد و شایلین آرایش کرده و آماده اومد بیرون شایلین:چه خبرتـه؟ چرا اول صبحی نعره مـیکشی؟ من: اوووو پس نگو خانم داشتـه آماده مـیشـده من خبر نداشتم زود بیا بریم پایین صبحونه بخـوریم راحله مـیزو چینده شایلین: اوکی برو االن مـیام من: زود بیا فقط بعد از اینکه به شایلین)شی شی ( گفتم بیا پایین رفتم تـو اتاقم تا آماده شم گفتم اتاقم ٬اتاقم یه اتاق بزرگ با ست زرشکی و مشکیه اول بزاریـد براتـون از مشخصات ظاهریم و خـودم بگم صورتم نه درازه نه گرده،متـوسطه موهامم تا گودیه کمرمه و رنگشم خرماییه چشمامم مشکی بادومـی به رنگ مشکی که برق مـیزنه و جذابیتم و بیشتر مـی کنه رنگ پوستمم گندمـیه لبامم قلوه ای متـوسطه بینیمم خدادادی عملیه من نفس آراد هستم ۲۴ سالمه با شایلین از ۱۳ سالگی دوستای صمـیمـی هستیم راحله: نفس خانم نفس خانم من: بله راحله ؟ راحله : خانم بیایـد پایین صبحانه آماده است من: اوکی اومدم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور pdf از atena.r narges.k با لینک مستقـیم

دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان atena.r narges.k مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور :

قسمت اول رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور شایلین بعد از اینکه نفس بهم گفت برم پایین اومدم تـو اتاقم تا آماده شم اووووم خب تیپم برای اولین روز زیاد جالب نیست لباسایی که تنم کردم و در مـیارم و با یه شلوار لی یخی و یه مانتـو بلند مشکی جلو باز عوض مـی کنم برای اینکه صورتم یکم رنگ..

دانلود رمان جدید متخصصین شیطون و مهندسین مغرور از atena.r narges.k

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 5
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.