دانلود رمان ملکه اتاق بازی از تارادیس

دانلود رمان ملکه اتاق بازی از تارادیس

نیسل کلوین ، زنی که تـوسط معشوقه های سیاستمداران خریـده مـیشود تا با تحر*یک کردن مردان و دریافت فیلم و عکس،به معشوقه های انها کمک کند تا باج بگیرند .دختر که در کودکی مورد تجا*وز قرار گرفتـه و دستش به خـون الوده شـده .تنها خـواستـه ی او دیـدن ضعف و ترس مردان است .اما اوضاع همـیشـه بر طبق مـیل او پیش نمـیرود .کسی پیـدا مـیشود و به جای ضعف ،قدرتش را به او نشان مـیـدهد …..

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات 260

نویسنده رمان

دانلود رمان ملکه اتاق بازی

هم اکنون کاملترین نسخه رمان ملکه اتاق بازی را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه رمان ملکه اتاق بازی میباشد

صدای زیپ شلو*ارش رو شنیدم .و لحظه ی بعد صدای فندک …
_اقا .
_بهم بگو چی میخوای عزیز من .
_میشه شمع نباشه ، من از سوختگی …
نتونستم جمله ام رو کامل کنم و با ریختن پارافین شمع روی گردنم حیغی کشیدم .

_ریموند .
شمع خیلی داغ نبود اما در برابر دمای پایین اتاق و بدن سرد شده از استرس من گرم بودنش مشهود بود .
چشم هام بسته بود و ریموند رو نمیدیدم ، نفس هاش رو روی صورتم حس کردم و لحظه ی بعد ل*ب هاش ،ل*ب هام رو به بازی گرفت ، دها*نم رو باز کردم تا طعمش رو بچشم اما دوباره پارافین روی تنم ریخت ، این دفعه نوک سی*نه ام .
توی دهنش نا*له کردم که سرش رو از من جدا کرد .پارافین شمع روی نقطه نقطه ی بدنم ریخته میشد،گردنم ،سی*نه هام ، شکم*م، تا اینکه حس کردم داره نزدیک واژ*نم میشه .
_ریموند ، لطف…..

نتونستم حرفم رو کامل کنم ، پارافین شمع قسمت بالای وا*ژنم ریخت و ضربه ی محکم و سنگین دست ریموند روی سی*نم فرود اومد ، به سرعت پاهام رو باز کرد و شلاق رو روی واژ*نم فرود اورد .صدای جیغم اتاق رو به لرزه دراورد تکون سختی خوردم که صدای ریموند بلند شد :
_ریموندی وجود نداره ، درست صدا بزن نیسل.
_بله .
سنگینیه بدنش از روم برداشته شد. صداش دوباره اروم شد :
_بله چی نیسل ؟!
_بله اقا .

اب دهانم رو قورت دادم ، به محض اینکه تصمیم گرفتم ریلکس تر بشم ضربه شلاق به نوک س*ینه هام جیغم رو بلند کرد، درد شلا*ق تموم نشده بود، به محض برداشته شدن شلاق از روی تن*م دندون های ریموند نوک سی*نم و اسیر کردند و باخشونت رها کردنش :
_اه.
ضربه ی بعدی روی سی*نه ی دیگم نشست:
_قراره خوب باهم تمرین کنیم تا یاد بگیری از کلمات درست استفاده کنی .بهم بگو بله چی نیسل ؟!
_بله اقا…

دانلود رمان ملکه اتاق بازی

لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایش داده میشود

شماره پشتیبانی09336284240

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 781
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.