دانلود رمان مومیایی از پگاه رستمی فرد

دانلود رمان مومیایی از پگاه رستمی فرد

-

خراب شود و همه نقشـه هایم بر باد رود عرق بر صورتم مـی نشیند به اتاق مـی روم کمد را باز مـیکنم و به چمدانم خیره مـی شوم چمدانی که زیر انبوهی از وسایل مخفی شـده لبم را به دندان مـیگیرم تا بعضی که حتی وجود هم ندارد نشکند به پذیرایی بر مـیگردم روی مبل مـی نشینم و چشمم را مـیبندم و اجازه مـیـدهم زندگی ام مثل یک فلیم از ابتدا ارستارت بخـورد و از مقابل اعصاب بینایی ام عبور کند معده ام منقبض مـی شود مایع ترشی را که به گلویم هجوم مـی اورد قورت مـیـدهم ومنتظر مـیمانم تا پاندول ساعت یک ضربه بنوازد انگـاه وقتی ک یکی ساعت از ساعت صفر مـی گذرد پالتـو وشالم را مـیپوشم چمدانم را بااحتیاط تـوی راهرو مـی گذارم نگـاهم را دور سالن مـی چرخانم و وقتی که از مرتب بودن همه چیز مطعمن مـی شوم چراغ را خاموش مـیکنم در را اهستـه مـی بندم و مـیروم هوا مـیخـوام دانه های درشت برف روی صورتم مـی نشینند سمند زرد کمـی ان طرف تر ایستاده راننده پیاده مـی شود . . .

  • نوع فایل PDF

نویسنده رمان

دانلود رمان مومـیایی pdf پگـاه رستمـی فرد با لینک مستقـیم

دانلود رمان مومیایی  برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پگـاه رستمـی فرد مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

بخش اول رمان مومـیایی :

آخرین بشقابی را که خشک مـیکنم و تـوی کـابینت مـیگذارم پایانی مـی شود…

بر مـیهمانی خستـه کننده و عذاب اور امشب دستا هایم را از دو طرف مـی کشم

و از اشبزخانه بیرون مـیرم کمرم درد مـیکنه اما چندانی ندارم ساعت شما طه دار صفر را نشان مـی دهد

ساعت صفر را قلبم ضربان مـیگیرد از اینکه همه چیز

پایان خـوش

دانلود رمان ایرانی مومیایی pdf پگاه رستمی فرد با لینک مستقیم

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 59
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.