دانلود رمان نمیشود با چای مست شد pdf از غزل داداش پور مستقیم

دانلود رمان نمیشود با چای مست شد pdf از غزل داداش پور مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان نمـیشود با چای مست شـد pdf از غزل داداش پور مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان غزل داداش پور مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان نمـیشود با چای مست شـد

 دختری به نامِ غزل است که در نُه سالگی فرزند‌خـوانده‌ی برزو سپاهی و همسرش شـد

.این زوج یک پسر به نامِ باربد دارند که پس از گذشتِ چند مدت به غزل دل مـی‌بازد.برزو و همسرش

طلا که از احساسِ باربد با خبر مـی‌شوند تصمـیم مـی‌گیرند او را از غزل دور کنند و به آمریکـا بفرستند…

بعد از گذرِ ده سال باربد باز مـی‌گردد. این بار مصمم است که غزل را به دست آورد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان نمـیشود با چای مست شـد

نفس عمـیق ی کشیـد و کتاب را روی کنسول کنار تختش گذاشت و کش و قوسی به بدن کرختش داد.

حدود یک ساعت و نی م بود که سر این کتاب نشستـه بود و باالخره به پایان رسانیـدش!

کنکوری بود اما ب یشتر وقتش صرف خـواندن کتاب های غیر درس ی م ی شـد.

از روی تخت بلند شـد و بعد از اتاق خارج شـد.

سر پله ها بود که مادرش را در حال الک زدن به دستانش دیـد.

لبخندی زد و آرام آرام پله ها را پایین آمد، وقتی به آخر پله ها رس یـد گفت:

چ…چسان ف…فسان ی کردی مام ی!

طال سرش را باال م ی گی رد و به دختری که از جانش هم بیشتر دوستش داشت چشم مـی دوزد و با

لبخند م ی گویـد:

تـو که بی خبری!

منظور مادرش را نم ی فهمد، مـی پرسد:

ا…از چی؟

لبخند مادرش وسع ب ی شتر پیـدا مـی کند و مـی گویـد:

باربد صبح پرواز داشت، تا شب مـی رسه!

دستانش یخ مـی بندد، نفس در سینه اش حبس مـی شود عرق…

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 61
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.