دانلود رمان نگاه خاص ( جلد اول ) از سورنا

دانلود رمان نگاه خاص ( جلد اول ) از سورنا

-

رها و ماهرخ از شخصیت های اصلی رمان نگـاه خاص هستند. رها،دختری از جنس رنگین کمان؛ ماهرخ، دختری بود که به هم جنس خـود کشش داست. عاشق شـدن دختره مغرور و سنگدلی مانند ماهرخ، غیر ممکنی‌ است که حال‌ممکن شـده این رمان دو جلدی است.

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات 322

نویسنده رمان

دانلود رمان نگاه خاص ( جلد اول ) از سورنا

هم اکنون کاملترین نسخه رمان نگاه خاص ( جلد اول ) را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه رمان نگاه خاص ( جلد اول ) ‌میباشد

قسمتی از رمان نگاه خاص ( جلد اول ) :
پاشو دیگه ساعت شیشه (عصر)،شبهم میخوایی بخابیاااا
تو جام یکم وول خوردمو بی توجه به حرف مامان، دوباره سعی کردم بخوابم
پاشو خالت اینا زنگ زدن، میخواییم بریم بیرون
سیخ سرجام نشستمو به مامان نگاه کردم
اونم لبخندی زدو گفت: حاضر شو!
سری به نشونه ی -باشه- تکون دادم و پاشدم. اونم رفت سمت اتاقش. رفتم سمت دسشویی و بعد شستنه دست و صورتم برگشتم تو اتاق، خب خب…چی بپوشم؟ من که همیشه تیپ اسپرت میزنم. اینبارم مث همیشه…اوق،آدمی مث من چقدر خسته کنندساااا به افکارم بلند بلند خندیدم که صدایه مامان در اومد…

مامان: بسم الله باز اومدن سراغش
_ خب خندم گرفت،بمن چه!
مامان: واااا
دوباره خندیدمو زدم زیر آواز…با همون صدای بسیاااااار زیبا و گوش نوازم
_ بیا بریمممم دشت/کدوم دشت/همون دشتی که آهوهااا دارد های بله/هی بله/همش بله/چرا بله/عه بله/اونور بله/اینور بله
مامان:حاضر شدیی؟
_ یه لحظه صب کن تمومه
آماده شدنم بیست دقیقه ایی طول کشید. تو ایینه نگاهی به تیپ اسپرتم انداختمو بعد از تاییدیه ی خودم، ازاتاق خارج شدم. مامان با دیدنم نگاهه سر سریی بهم انداختو گفت:ماشینو ببر بیرون تا بیام!
از اونجا که گواهی نامه ندارم و مامان اجازه نمی داد تنها پشت فرمون بشینم، این حرفش حسابی خوشحالم کرد. پریدم ماچش کردمو سوییچو برداشتمو رفتم سمت پارکینگ…

برای خواندن ادامه نگاه خاص ( جلد اول ) , آن را دانلود کنید

دانلود رمان نگاه خاص ( جلد اول ) از سورنا

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 67
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.