دانلود رمان همسر هات من از ناشناس

دانلود رمان همسر هات من از ناشناس

-

داستان زنی که پدرش در مقابل مبلغی پول به مردی ۹ سال بزرگتر از خـودش و معتاد مـیفروشـد و شوهرش برای خریـد مقداری مواد او را به ۴نفر که آنها به بدترین شیوه بهش تج*اوز مـیکنند

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات 750

نویسنده رمان

دانلود همسر هات من

هم اکنون کاملترین نسخه همسر هات من را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه همسر هات من میباشد

قسمتی از همسر هات من :

خمار کنار دیوار افتاده بود و معلوم میشد داره اذیت میشه

با دُودِلی کنارش نشستم و با گریه گفتم:محسن عشقم خوبی ؟

با صدای بی جون لب زد: دارم میمیرم..!

_چیکار کنم برات فدات شم ها ؟

به چشمای مشکی رنگم نگاه کرد و گفت:حاضری برای من یه کار کنی؟ این یارو بهم م*واد نمیده.. زنگ بزن بهش

یکم باهاش ل*اس بزن امشب سهمیه منو بده آنا دارم میمیرم

متعجب لب زدم:چیکار کنم؟

سرجاش نشست و گفت:یکی هست.. کمکم کن شمارش رو اپنه …

از درد به خودش پیچید داشت اذیت میشد

با دیدن حال بد محسن بلند شدم شماره کارتو از اپن برداشتم و با گوشی قدیمی گرفتم…

بعد چند لحظه صدای سرد مردی تو گوشم پیچید :بله …؟

_س…سلام اقا من زن محسنم… کمی سکوت کرد و گفت:فرمایش ؟

_محسن گفت بهتون زنگ بزنم.. به م*واد احتیاج داره

خندید و گفت _پس با س**ک*س گروپ موافقت کردین؟

با اینکه نفهمیدم منظورش چیه ولی بله ای گفتم …

خنده ای سر داد و گفت:چهار نفر ! گفت یه ساعت دیگه اونجان و قطع کرد

چهار نفر چی؟ منظورش چی بود؟

بلند شدم اتاق درب و داغونمون رو جمع کردم و روی پیک نیک یه چایی بار گذاشتم

توی فکر بودم چی شد که اینجوری شد؟ ۱۰ سالگی شوهرم دادن و شوهرم که محسن بود ۹ سال ازم بزرگ تر میشد

از همون اول زندگی به تر*یاک اعتیاد داشت و زندگیم روز به روز بدتر میشد

تا اینکه کارش به اینجا رسید و هرو*ئینی شد

بیشتر از همیشه احساس بدبختی میکردم که یهو در اتاق باز شد

با دیدن مردی با چشمای ابی متعجب نگاهش کردم و گفتم: شما ؟

چطوری داخل اومدین؟ کلید خونه رو از کجا اوردین؟؟

نگاهی به سر تا پام کرد و گفت خوب مالی هستی..

آب دهنم رو قورت دادم.. محسن گفته بود باید باهاش ل*اس بزنم تا مواد رو بده

با صدای لرزونی گفتم _محسن حالش بده.. اول بهش مواد بده …

دانلود همسر هات من

لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایش داده میشود

شماره پشتیبانی09336284240

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 14,026
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.