دانلود رمان ویرانگر سرخ pdf از پریسا محمدی با لینک مستقیم

دانلود رمان ویرانگر سرخ pdf از پریسا محمدی با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان ویرانگر سرخ pdf از پریسا محمدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پریسا محمدی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان ویرانگر سرخ

دختری به اسم ایرن برای نجات مادرش وارد خـونه ی شش پسر مـی شـه که متـوجه مـی شـه اونا خـون آشامن.

زندگی اون کـاملا دگرگون مـی شـه و حقایق و راز های زندگیش کم کم فاش مـی شن و این باعث مـی شـه که ..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان با درد خـوشبختم

قسمت اول رمان ویرانگر سرخ

از ماشین پیاده شـدم و به سمت خـونه بزرگ و وحشتناکی که قرار بود

از این به بعد خـونه ی ابدی من باشـه، حرکت کردم.زنگی وجود نداشت!

در باز بود، آروم داخل شـدم و پرسیـدم – کسی نیست؟

بعد از نشنیـدن جواب، نگـاهم رو به اطراف دادم تا شایـد بتـونم کسی روپیـدا کنم ولی کسی نبود.

چند قدمـی جلو رفتم و قبل این که فرصت انجام کـاری رو پیـدا کنم دستی

جلوی دهنم قرار گرفت و صدایی درست از بغل گوشم زمزمه وار

گفت:- با پای خـودت اومدی، ویرانگر سرخ!

با ترس خـواستم به عقب برگردم که اجازه نداد و محکم تر گرفتتم.

با عصبانیت پرسیـد:- تـو دقـیقا کی هستی؟

با تعجب بی حرکت ایستادم. این چرا اینجوریه؟

خیسی که روی سر شونه ام احساس کردم باعث شـد به شـدت بلرزم.

خـواستم جیغ بکشم که نذاشت و خـواست به کـارش ادامه بده که با شنیـدن

صدای پسر دیگـه ای احساس کردم نجات پیـدا کردم.

پسره:- ایوان، تـو باعث سرافکندگی هستی! اینجا جای این کـارا نیست، برو

اتاق خـودت.دستایی که دورم حلقه شـده بود شل شـد و من به سرعت به سمت پسری

رفتم که من و نجان داده بود و گفتم :- خـواهش مـی کنم کمکم کنیـد.

پسره نگـاهی گذرا بهم انداخت و گفت:- تـو کی هستی؟ چطوری وارد اینجا شـدی؟

با صدای لرزونی گفتم:ِر ِن –

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 78
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.