دانلود رمان چه خوب چه بد pdf از هستی آریان با لینک مستقیم

دانلود رمان چه خوب چه بد pdf از هستی آریان با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان چه خـوب چه بد pdf از هستی آریان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هستی آریان مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/درام/غمـگین

خلاصه رمان چه خـوب چه بد

رفتارهایی بی قانون ، بی حد و مرز…

رفتارهایی گـاه ترسناک و گـاه عجیب و غریب که کسی دلیلشان را نمـیـداند…

مردی که انگـار با شک زاده شـده است و دختری که عشق وادارش مـیکند به

دوست داشتنِ دیوانگی های عشق دیوانه اش و کسی

چه مـیـداند این دیوانگی دو عاشق قصه را به کجا مـیبرد؟!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان وینستـون آبی هستی آریان

قسمت اول رمان چه خـوب چه بد

برای هزارمـین بار تـوی دلم استخاره کردم و اینبار دستمو

روی دستگیره ی در گذاشتم ؛ سرماش تنمو لرزوند و بهم

نهیب زد ، اگـه تا نیم ساعت دیگـه خـونه نمـیبودم مامان

مـیخـواست تا صبح بازخـواستم کنه ، تا همـینجاشو هم بیش از

حد بیرون مونده بودم…

نفس عمـیقـی کشیـدم ، رومو از در گرفتم و به مطب خالی از

آدم پیش روم چشم دوختم ، حتی منشی هم رفتـه بود ، چقدر

منتظر مونده بودم!

به ساعت مچی که کـامران روز تـولدم برام کـادو گرفتـه بود

نگـاهی انداختم ، پس چرا هرچی نگـاهش مـیکردم نمـیفهمـیـدم

که ساعت چنده؟!شایـد چون با دیـدن ساعتش روی دستم یادش افتاده بودم و

احساس گناه مـیکردم ، اما من که گناهی نداشتم…

اگـه مـیفهمـیـد من این وقت شب اینجام حتما خیلی عصبانی

مـیشـد ؛

حتی نمـیخـواستم به اون روی عصبانیش فکر کنم!

لبمو زیر دندونم کشیـدم و سمت در برگشتم ، بایـد انجامش

مـیـدادم…

چشمامو روی ترس و استرسم بستم و تقه ای به در زدم…

بعد از چند ثانیه صدای تعجب زده ی آرمان تـوی گوشم

پیچیـد و استرسمو بیشتر کرد…

آرمان_بله؟!

درو باز کردم ، زیر لب سالمـی سر دادم و مثل همـیشـه سر

به زیر و

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 23
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.