دانلود رمان کوچولوی شیطون از ناشناس

دانلود رمان کوچولوی شیطون از ناشناس

-

با ترس از دستشویی بیرون اومدم که رادین جلو تی وی نشستـه بود تـوجهش بهم جلب شـد… چشماشو گرد کرد -شلوارت کو ؟ با ترس و خجالت به طرفش دوییـدم و *ورتم رو جلوش گرفتم -رادین تـوروخدا بیا بریم دکتر من یه بلایی سرم اومده… رادین نگـاهش بین و منو *ورتم بالا پایین شـد و انگشتشو لای به*تم کشیـد یکمـی قلقلک و درد تـو به*تم سرازیر شـد خـودمو عقب کشیـدم و دستمو جلوم گرفتم رادین-چندسالتـه ماه ۲ سال و ۱۱ – نهال رادین-بیا جلو یه قدم به سمتش رفتم که کمرم و چسبیـد و انگشتشو باز لای به*تم کرد کمـی عقب جلو کرد که کمرمو عقب دادم

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات 733

نویسنده رمان

دانلود رمان کوچولوی شیطون

هم اکنون کاملترین نسخه رمان کوچولوی شیطون را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه رمان کوچولوی شیطون میباشد

قسمتی از رمان کوچولوی شیطون:

-ای نکن! رادین-ای جان… من دکترم میدونم چت شده ولی به مامانت نگیا…چون میبرنت دکتر عملت میکنن با ترس گفتم عمل؟یعنی اونجامو میبرن ؟ مثل عمه سمیه که *ینه اش رو بریدن رادین سرشو تکون داد برو بخواب روی تخت بیام خوبت کنم با دو وارد اتاقش شدم و روی تخت خوابیدم رادین با یه شیشه اب وارد اتا ق شد و پایین پام نشست … پامو از هم باز کرد… با خجالت پامو بهم چسبوندم که رادین چشماشو گشاد کرد رادین-عه نهال بزار معاینه کنم به*تتو… با بغض گفتم رادین من از عمل میترسم…توروخدا رادین روی زانوم رو ب*وسی د رادین-بازکن پاتو…تاخوبت کنم…

پامو ازهم باز کردم و که دستمال خیسی روی به*تم کشید که لرزی کردم… رادینم این لرزشو فهمید و فقط لبخندی بهم زد بعد انگشتشو روی به*تم گذاشت و اروم میمالید… حس خوبی بهم دست داده بود… لبمو گزیدم رادین چیکارمیکنی…خوب شد؟ رادین تیشرتشو از تنش کند و بطریه ابو روی به*تم ریخت وااای چه یخ بود… جیغی کشیدم که دو طرف به*تمو باز کرد و با زبونش چو**و*ل *مو ناز کر د اهی کشیدم و پاهامو بهم فشار دادم ولی سر رادین بین *ام بود… زبونشو روی به*تم بالا پایین می کرد و با انگشتاش کنار رونم رو ناز می کرد… خیلی حس خوبی بهم دست داده بود و دوست نداشتم عقب بکشه ولی شرمم باعث می شد هی خودمو تکون بدم … رادین سرشو بالا اورد و با چشمای قرمزش گفت

دانلود رمان کوچولوی شیطون

لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایش داده میشود

شماره پشتیبانی09336284240

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 6,744
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.