دانلود رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی از نامشخص

دانلود رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی از نامشخص

-

يه دختر خیلی ازاد با یه پسر خیلی مذهبی اشنا مـیشـه خیلی باهم تفاوت دارن باهم ازدواج موقت مـیکنن خانواده خبر ندارن و مشکلات زیادی واسشون تـو این راه پیش مـیاد اتفاقاتی مـیافتـه که پسره مـیخـواد دختره رو ول کنه دختر خیلی بهش وابستـه است پدر مادر پسر شـدیـدا مخالفن و…

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی pdf از نامشخص مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی

قسمتی از رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی :

تن لشمو از بین محلفه سفیـد تختم جمع کردم اوه باز من مست کرده بودم با احساس ضعف و سرگیجه بلند شـدم داد زدم-تامـی پریـد جلو این حیوون واقعا منحرفه-برو بیرون پسرم برو…از اتاق خارج شـد درو بستم که دوباره نیاد رفتم و دوش گرفتم مردم هم کـار دارن منم کـار دارم بایـد برم پیش بنا و عمله و حمال…اونم من…آسمان پرمهر!من مهندس عمران بودم که تـوی بهترین دانشگـاه های امریکـا درس خـوندم از بیست سالگی مجردی زندگی مـیکنم از مکـانهای شلوغ متنفرم و کمترین پایبندی به اعتقادات مذهبی ندارم ندارم بازم مـیگم نخـوام داشت… لباسامو پوشیـدم و خـودمو عطر بارون کردم غذای تامـیو گذاشتم اون نقشـه های برق تاسیسات رو که هفتـه پیش ترسیم کرده بودمو برداشتم درو قفل کردم و رفتم… صاحب ملک یه پسر جوون حذب اللهی بود که تا حاال کـارهارو زیر نظر داداش هیزش انجام مـیـدادم و از اون دستمزد مـیگرفتم حاال اقا خیره مـیخـواد بیاد…

دانلود رمان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی از نامشخص

بدون هیچ ارایشی بودم اما خب بازم این داداشـه دست بردار نبود به ساختمون رسیـدم اطرافو نگـاه کردم بجز من و کـارگرا اقایون مالک نیومده بودن یهو یه المبورگینی سیاه جلوی ساختمون نگـه داشت از پله های ساختمون نیمه کـاره پایین رفتماخمـی کردم و خشک گفتم سالم پسره برعکس دا داداشش که داشت منو قورت مـیـداد سرش پایین بود خیلی دوست داشتم بدونم چی با خـودش فکر مـیکنه که انگـار ارث باباشو مـیخـواد چقدر از اینجور ادما بیزارم…..

دانلود رمان رایگان یک دریا فاصله یک دنیا نزدیکی از نامشخص

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 13
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.