دانلود رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی pdf از سارا اعتماد با لینک مستقیم

دانلود رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی pdf از سارا اعتماد با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی pdf از سارا اعتماد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا اعتماد مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی

قهرمان داستان من « ستاره » است یه دختر بیست ساله ی معمولی و دوست داشتنی

دختری که تـوی رویاهاش غرقه اما تـوی واقعیت زندگی مـی کنه هنوز بچه ست

اما بزرگونه رفتار مـی کنه همون قدر مهربونه؛ همون قدرم خشن و بی احساس مـی شـه

یه دختر که خستـه نمـی شـه! مشکل خاصی نداره؛ نه پولداره ؛ نه فقـیر

نه خیلی خـوشگله نه معمولی! مثل من؛ مثل شما ؛ مثل خیلی از دخترای دیگـه!

ستاره؛ زندگی شو مـی کنه ؛ زندگی ظاهرا عادی شو اما همـیشـه که قرار نیست

زندگیش تکراری باشـه! اگر قرار بود که قهرمان قصه ی من نمـی شـد! ستاره با

یه پیشنهاد سخت روبرو مـیشـه پیشنهادی که بایـد برای یک عمر قبولش کنه

سختی هاشو تصمـیم مـی گیره و مـی افتـه تـوی پستی و بلندی های این زندگی

 آخر قصه چی مـیشـه ؟؟

ستاره خانوم مـی شـه!

همون زنی که دوست داشت

بانوی یه خـونه !

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خـوابی از جنس مرگ

قسمت اول رمان یک عاشقانه ی غیر معمولی

کوچھ را کھ پیچیـد، صدای «الله اکبر» از مسجد بلند شـد و بھ اضطرابش اضافھ

کرد روبرویش، دقـیقا نبش کوچھ، پسر را کنار سوپر مارکت دیـد روی جعبھ ی

نوشابھ ای نشستھ بود و با لبخند نگـاھش مـی کرد

ستاره چشمانش را بست و اخم مـیان صورتش خانھ کرد پسر بلند شـد و چیزی گفت

کھ با سر و صدای موتـوری کھ از خیابان رد شـد، ستاره چیزی نشنیـد و از تھ قلب

برای این نشنیـدن خـوشحال شـد! سرعتش را بیشتر کرد اما پاھای خستھ اش، بیشتر از

این تـوان نداشت احساس مـی کرد درون سینھ اش پر

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 47
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.