دانلود رمان ۱۹ درجه تا لذت از تارادیس

دانلود رمان ۱۹ درجه تا لذت از تارادیس

السا مـیلر ،دختری که اطلاعی از بیماری جن*سی خـودش نداره و مرد های زیادی رو برای رسیـدن به خـواستـه ی خـودش امتحان مـیکنه .و البتـه به زندگی معمولی و مشکلات عادیه خـودش عادت داره، تا اینکه یک شب مهمونی پدرش زندگی اون رو دگرگون مـیکنه و ارتباط و شناختش با همه ی افراد زندگیش زیر سوال مـیره …

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات 200

نویسنده رمان

دانلود ۱۹ درجه تا لذت

هم اکنون کاملترین نسخه ۱۹ درجه تا لذت را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه ۱۹ درجه تا لذت میباشد

قسمتی از ۱۹ درجه تا لذت :

یک میلی متری صورتم ایستاد و گفت :_مشر*وب میخوری کوچولو؟نفس هاش به صورتم میخورد ،سری به معنی اره تکون دادم .
لیوان رو کمی چرخوند و همون طور که توی چشمام خیره بود همه ی محتویات لیوان رو خورد . فکر میکردم میخواد از لیوان خودش بهم بده .
اما یک دفعه دستش رو پشت گردنم قرار داد و من و به خودش چسبوند میتونستم برجستگی های تن*ش رو حس کنم .
خیره توی چشمام نیشخندی زد و موها ی بلند و فر شدم رو دور دستش پیچید و به عقب کشید .

دست دیگش دو طرف گونم قرار گرفت و لب هام و از هم باز کرد ،با باز شدن لب* هام  محتویات مشر*وب ی که داخل دهنش بود ،توی گلوم ریخته شد .
به جرات می تونم بگم خوش طعم ترین مشر*وب ی بود که چشیده بودم .چشم ها و لب هام بسته شد و اهی از سر لذت و خوشمزه بودن مشر*و*ب کشیدم که رهام کرد و به سمت مبل رفت .
کشش عجیبی بهش داشتم این دفعه کسی که اغو*ا کرده بود من نبودم .خواستم به سمتش برم و کنارش بشینم که اشاره به مبل روبه رو کرد لعنتی ،به سمت مبل روبه رو رفتم که با نشستنم گفت :
_پاها*تو باز کن . _چی ؟

دانلود ۱۹ درجه تا لذت

لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایش داده میشود

شماره پشتیبانی09336284240

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 719
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.